Irisbus s delfínom v znaku vznikol v roku 1999 ako spoločný podnik francúzskeho Renaultu a talianskeho Iveca. Spoločnosti Iveco a Renault vytvorili zjednotením svojich aktivít v oblasti výroby autokarov a autobusov podnik medzinárodného rozmeru - druhého najväčšieho výrobcu v Európe a poprednú spoločnosť v svetovom meradle. Od roku 2003 je jediným vlastníkom Irisbusu spoločnosť Iveco.

Dlhodobým cieľom Irisbusu je stať sa vodcovskou silou pri výrobe dopravných prostriedkov, ktoré sú úplne priateľské k životnému prostrediu. V záujme ochrany životného prostredia vykonáva Irisbus výskum, ktorého zameranie siaha od zlepšovania technológie zápalných motorov až po používanie alternatívnych palív. Všetky riešenia, ktoré môžu prispievať k lepšiemu svetu, v ktorom si príroda udržuje svoje práva, je potrebné bezo zvyšku preskúmať a Irisbus si práve hľadanie nových riešení vytkol ako jeden zo svojich cieľov a priorít.

V Európe je Irisbus druhým najväčším výrobcom autobusov, tržný podiel presahuje 25 % a ročná produkcia sa pohybuje okolo 9.000 autobusov. V Českej a Slovenskej republike a na ďalších trhoch východnej Európy je Irisbus zastúpený spoločnosťou KAROSA a.s.

www.karosa.cz - www.irisbus.fr